Havsturer

havsturer-top

För dig som inte paddlat med oss tidigare så kommer här en kort förklaring på vad som förväntas av dig, och på vilket sätt vi bedriver turpaddling.

De flesta av MestUtes turer innefattar olika mått av paddling på oskyddade vatten. Du ska vara beredd på att det kan bli vågor och i några fall kommer vi att söka upp vågorna, men generellt så väljs en rutt som är så väderskyddad som är möjligt under rådande förhållanden.

Vi gör inga maratonpaddlingar, men du ska vara beredd att sitta i kajaken några timmar i sträck. De flesta dagsdistanser understiger 2,5 mil fågelvägen, så alla med lite vana kommer att orka. Vi paddlar heller inget racertempo, utan gruppens svagaste paddlare bestämmer takten och det brukar innebära att vi rör oss fram med c:a 3 knop, raster inräknade.

Normalt sett paddlar vi i en ganska lös formation för att alla deltagare ska kunna göra små avstickare t.ex. in i vikar och runt skär. Gruppen kommer att hållas ihop där så krävs, t.ex. vid farledspassager eller genom områden känsliga för störning.

Viktiga utgångspunkter:

  • Alla som paddlar med oss ska vara simkunniga.
  • Flytväst ska bäras under hela paddlingen, utan undantag.
  • Man ska följa ledarnas direktiv, utan undantag.
  • Det är önskvärt att man behärskar kamraträddning, men det är inget krav.
  • Om man har en medicinsk åkomma som kan påverka ens prestation eller välbefinnande är det bra om man meddelar turledaren om detta i förväg.

 

mestute-sey-kayaking

logo-systemet1

Epp

MestUte bistår med turledare enligt kvoten en ledare per fyra deltagare. Turledarna behärskar diverse olika räddningstekniker och kommer att vara försedda med utrustning för att trygga gruppens säkerhet (bogsersystem, pumpar, reservpaddlar och nödsignalutrustning).

De flesta turer kommer att ha ett begränsat deltagarantal på grund av djur-, och naturpåverkan.

Turbeskrivningarna ska ses som måldestinationer. Det är vår absoluta förhoppning att försöka genomföra samtliga turer enligt beskrivning, men då flera turer är i ytterskärgård och vi inte rår över vädret så kan ändringar av rutten göras både innan avfärd och under själva turen.

Övernattnings- och matlagningsutrustning samt mat tar deltagarna själva med.

Våra aktuella havsturer


Bokning av turer
Du bokar din plats via telefon, 016-130206, via mail: info@mestute.se eller genom MestUte butiken. Din plats garanteras när du erlagt turavgift. Om du är förhindrad att deltaga på en tur som du har betalat för så får du pengarna tillbaka om MestUte lyckas sälja platsen till någon annan. Antalet lediga platser på samtliga turer kommer att anslås på plats i MestUtes butik samt på mestute.se.